odmiany konopi

• Białobrzeskie      • Tygra       • Henola

 

Wszystkie trzy odmiany zostały wyhodowane w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Są to konopie jednopienne, o wysokim i ustabilizowanym stopniu jednopienności. Należą do form środkowo-europejskich i okres wegetacji mają dostosowany do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Są to odmiany typowo włókniste, zawierające mniej niż 0,2% substancji halucynogennych (Δ9THC).